Leven als Christen?


Het Van Dale Woordenboek geeft als definitie voor Christen het volgende: “belijder van de christelijke godsdienst“. Dit is een goed punt om te beginnen te begrijpen wat een Christen is, maar zoals bij zoveel wereldlijke definities, schiet het nogal te kort in het overbrengen van de bijbelse waarheid van wat het écht betekent een Christen te zijn.

Het woord Christen wordt drie keer gebruikt in het Nieuwe Testament (Handelingen 11:26; Handelingen 26:28; 1 Petrus 4:16). Volgelingen van Jezus Christus werden voor het eerst “Christenen” genoemd in Antioch (Handelingen 11:26) omdat hun gedrag, activiteit en taalgebruik waren zoals Christus. Het werd oorspronkelijk gebruikt door de niet-gelovige mensen uit Antioch als een minachtende bijnaam om de Christenen belachelijk te maken. Het betekent letterlijk: “behorend tot de partij van Christus” of een “aanhanger of volgeling van Christus”, wat erg lijkt op wat het woordenboek zegt.
Jammer genoeg heeft het woord “Christen” in de loop der tijd een hoop van zijn betekenis verloren en wordt nu vaak gebruikt voor iemand die religieus bezig is of een hoge morele standaard heeft, in plaats van een waarlijk opnieuw geboren volgeling van Jezus Christus. Veel mensen die niet in Jezus Christus geloven en op hem vertrouwen beschouwen zichzelf toch als Christen omdat ze naar een kerk gaan of omdat ze tot een “Christelijke” natie behoren. Maar naar de kerk gaan, de minder fortuinlijken helpen, of een goed mens zijn maakt je nog geen Christen. Zoals een evangelist ooit eens zei: “Naar de kerk gaan maakt van iemand geen Christen net zo min als naar de garage gaan van iemand een auto maakt.” Het lid zijn van een kerk, regelmatig naar een kerkdienst gaan, en geld geven aan het werk van de kerk kan niet een Christen van je maken.

De Bijbel leert ons dat de goede werken die we doen er niet voor kunnen zorgen dat wij acceptabel worden voor God. Titus 3:5 vertelt ons, “Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest,...” Dus een Christen is iemand die herboren is door God (Johannes 3:3; Johannes 3:7; 1 Petrus 3:23) en zijn vertrouwen en geloof in Jezus Christus heeft geplaatst. Efeziërs 2:8 vertelt ons, “Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God.” Een ware Christen is iemand die toegegeven heeft dat hij of zij zondig was en berouw daarvan heeft, en die zijn of haar geloof en vertrouwen in Jezus Christus alleen heeft geplaatst. Dat vertrouwen is niet in het aanhangen van een religie of een aantal morele standaards of een lijst van wat wel en wat niet mag.

Een ware Christen is een persoon die zijn of haar geloof en vertrouwen in de persoon van Jezus Christus geplaatst heeft en in het feit dat Hij stierf aan het kruis als afbetaling van zonden en het feit Hij op de derde dag opstond om de overwinning op de dood te behalen en om iedereen die in Hem geloofde eeuwig leven te geven. Johannes 1:12 vertelt ons: “Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.” Een ware Christen is inderdaad een kind van God, een deel van God’s echte familie, en één die een nieuw leven is gegeven in Christus. Het teken van een ware Christen is liefde voor anderen en een gehoorzaamheid aan God’s woord (1 Johannes 2:4; 1 Johannes 2:10).


http://www.gotquestions.org/nederlands/Wat-Christen.html
X
Loading